година: 2016
локация: София, България
площ: 8 900м2

Проектното решение е съобразено с корпоративната визия на компанията и е подчинено на изчистена, геометрична композиция. Използвана е семпла палитра от материали. Проектът повишава качеството на работната среда и комфорта на клиентите.

Шоурум и автосервиз на BMW и MINI - План

Планова композиция

Шоурум и автосервиз на BMW и MINI - Растителност

Използвани са декоративни форми на дървесни видове като Carpinus betulus „Fastigiata“ и Catalpa bignonioides ‘Nana’. Дърветата с издължена (пирамидална) корона имат предимството, че листата им през есента падат върху зелената площ и по този начин не биха замърсили паркиралите коли на прилежащащите паркинг зони.

Шоурум и автосервиз на BMW и MINI - Схема на зелени стени

Проектирани са зелени стени, разположени на южната и източната фасади на сградата. Видовият състав е подбран спрямо климатичните особености, изложението и използваната технология.

Шоурум и автосервиз на BMW и MINI - Детайли на зелени стени

Зелени стени 1,2,3 и 4 е предвидено да се изпълнят чрез модулна система от PVC панели с капково напояване. Зелени стени 5 и 6 е предвидено да се изпълнят, чрез модулна система за катерливи растения.