година: 2014
локация: София, България
площ: 22м2

Проект за екстериорна зелена стена. Преобладаващата част от използваните растителни видове са от местната българска флора. Те са подбрани да бъдат и с общи екологични изисквания – всички растения са влаголюбиви и сенкоиздръжливи.

Екстериорна вертикална градина

Екстериорна вертикална градина - видов състав и детайл